Danh mục

Ai sẽ được hưởng mức lương mới cao nhất vượt 18 triệu từ ngày 1/7/2024?

Mức lương mới cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp được nới rộng từ hệ...
Kiến thức

21.03.2024

3 trường hợp viên chức được 'biên chế suốt đời' và những đối tượng có nguy cơ tinh giản biên chế năm 2024

Theo luật hiện hành, chỉ có những trường hợp dưới đây được hưởng biên chế suốt đời. Ngoài ra, cũng có nhiều đối tượng sẽ...
Kiến thức

02.03.2024

01.01.1970