Danh mục

Lý do thực sự khiến điện thoại di động phải chuyển sang 'chế độ máy bay' khi máy bay cất cánh và hạ cánh

Trước khi máy bay cất cánh và hạ cánh, trên máy bay sẽ phát thanh nhắc nhở hành khách chuyển hoặc tắt điện thoại di...
Kiến thức

20.04.2023

01.01.1970