Danh mục

Từ ngày 1/7/2024 có 9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới, ai cũng cần nắm rõ

Nước ta sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 từ ngày 1/7 tới đây. 9...
Kiến thức

11.04.2024

Từ đầu tháng 7/2024, đây là 4 khoản phụ cấp sẽ bị bãi bỏ khi cải cách tiền lương

Việc cải cách tiền lương sẽ có những điều chỉnh lớn, trong đó, có 4 khoản phụ cấp sẽ bị bãi bỏ.
Kiến thức

03.04.2024

01.01.1970