Danh mục

Đã có con trai nên trong suốt thai kỳ thứ 2 tôi chỉ siêu âm 1 lần để rồi khi đẻ con ra tôi ân hận cả cuộc đời

'Ngày xưa chửa đẻ 5 đứa con mẹ có biết siêu âm là cái gì đâu, vậy mà vẫn mẹ tròn con vuông đấy thôi....
Tâm sự

17.12.2017

Thanh Thảo chúc Thúy Vinh mẹ tròn con vuông

Khi được đề cập đến Thúy Vinh, Thanh Thảo cho hay cô chỉ biết tin Thúy Vinh lấy chồng qua báo chí và thật lòng...

01.01.1970