Danh mục

Phần lõi trắng trong quả dừa khô thường bị vứt đi, nay là đặc sản hiếm có khó tìm

Một loại quả cực kỳ đặc biệt của miền Tây mà ngày nay có tiền cũng chưa chắc mua được.
Kiến thức

12.05.2023

01.01.1970