Danh mục

Từ năm 2025 có những trường hợp đất không giấy tờ sau sẽ được cấp Sổ đỏ, người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Thứ bảy, 18/05/2024 20:00

Có 3 nhóm được cấp Sổ đỏ, Sổ hồng với đất không có giấy tờ từ 1/1/2025.

Đất không giấy tờ là gì?

Theo quy định tại Điều 137 Luật Đất đai 2024, đất không có giấy tờ là đất không có một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng sau đây:

(1) Đất đang sử dụng ổn định mà thiếu một trong các loại giấy tờ được lập trước ngày 15/10/1993 gồm:

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nước ta từ thời Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- 1 trong những giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp bao gồm: Bằng khoán điền thổ; Văn tự đoạn mãi bất động sản có dấu chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ; Văn tự mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế nhà ở gắn liền với đất có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ; Di chúc/Thỏa thuận phân chia di sản; Giấy phép cho xây cất nhà ở; Giấy phép hợp thức hóa kiến trúc được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận; Bản án của Tòa án thuộc chế độ cũ có hiệu lực thi hành.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời/Giấy tờ chứng minh có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính.

- Giấy tờ chuyển nhượng, mua bán nhà đất, nay được UBND xã xác nhận đã sử dụng đất từ trước 15/10/1993.

- Sổ mục kê, sổ kiến điền lập trước 18/12/1980 mà có tên người sử dụng đất.

- Một trong những những giấy tờ được lập theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 của Thủ tướng gồm: Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp; Bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do UBND xã/Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã/cơ quan quản lý đất cấp huyện, cấp tỉnh lập; Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất; Giấy tờ chứng nhận đã đăng ký quyền sử dụng đất của UBND xã, huyện; Giấy tờ kê khai, đăng ký nhà cửa đã được UBND xã, huyện hoặc cấp tỉnh xác nhận.

- Giấy do do đơn vị quốc phòng giao cho cán bộ, chiến sĩ theo Chỉ thị 282/CT-QP ngày 11/7/1991 mà giao việc giao đất đó đã được phê duyệt tại thời điểm giao đất và phù hợp với quy hoạch.

- Danh sách/văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới hoặc di dân tái định cư được UBND huyện, tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình được UBND huyện, tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Giấy tờ tạm giao đất của UBND cấp huyện, tỉnh; Đơn đề nghị được sử dụng đất được UBND xã, huyện, tỉnh/hợp tác xã phê duyệt, chấp thuận trước ngày 01/7/1980.

- Giấy tờ công nhận việc giao đất, bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên làm nhà ở bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất được UBND cấp tỉnh cấp trước 15/10/1993 phù hợp với thực tiễn tùy địa phương.

đất không giấy tờ, sổ đỏ, sổ hồng, kiến thức

(2) Đất được giao làm nhà ở kết hợp với sản xuất nông lâm nghiệp trước 01/7/2004 mà thiếu giấy tờ công nhận việc giao đất của nông, lâm trường quốc doanh.

(3) Đất sử dụng ổn định của Hộ gia đình, cá nhân mà thiếu:

- Giấy tờ chứng minh quyền thừa kế, tặng cho nhà đất.

- Giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết gắn liền với đất.

- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà đất.

- Giấy tờ chứng minh đã mua nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước theo quy định

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

(4) Đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ 15/10/1993 đến trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

(5) Đất tại các mục 1, 2, 3, 4 mà giấy tờ ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất.

(6) Đất tranh chấp mà chưa có

- Bản án/quyết định của Tòa hoặc Trọng tài thương mại

- Quyết định thi hành án

- Quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất

- Văn bản công nhận hòa giải thành.

(7) Đất bị thất lạc bản gốc giấy tờ và cơ quan nhà nước cũng không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ này.

3 nhóm được cấp sổ đỏ, sổ hồng vào năm 2025

Theo quy định tại Điều 138 Luật Đất đai 2024 số 31/2024/QH15 đã chia ra 03 nhóm được cấp Sổ đỏ, Sổ hồng với đất không có giấy tờ gồm:

- Nhóm 1: Những trường hợp là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định trước ngày 18/12/1980, nay được UBND xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp.

- Nhóm 2: Những trường hợp là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định từ 18/12/1980 đến trước 15/10/1993, nay được UBND xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp.

- Nhóm 3: Những trường hợp là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định từ 15/10/1993 đến trước 01/7/2014, nay được UBND xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp.

đất không giấy tờ, sổ đỏ, sổ hồng, kiến thức

Theo đó, có thể thấy Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết các trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ sẽ được cấp Sổ đỏ, Sổ hồng theo các mốc thời gian khác nhau: Từ trước 18/12/1980, từ 18/12/1980 - trước 15/10/1993 và từ 15/10/1993 - trước 01/7/2014.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2024, đất nông nghiệp đã sử dụng làm đất ở, đất phi nông nghiệp trước 01/7/2014 mà không có giấy tờ, hộ khẩu thường trú hay thuộc vùng có kinh tế khó khăn nay được UBND xã xác nhận đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì cũng sẽ được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, trường hợp các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp ổn định, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì cũng sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên hạn mức sẽ không được vượt quá mức giao đất nông nghiệp đối với cá nhân theo quy định.

Thời hạn sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất: Tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận. Với diện tích đất nông nghiệp còn lại thì phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước (nếu có).

Theo đó, thời điểm công nhận quyền sử dụng đất với đất không giấy tờ đang được các cá nhân và hộ gia đình sử dụng ổn định theo Luật Đất đai 2024 sẽ được kéo dài thêm 10 năm so với Luật Đất đai 2013 hiện hành.

Hoàng Khuông (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)

Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/tu-nam-2025-co.. Nguồn: https://thuonghieuvaphapluat.vn/tu-nam-2025-co-nhung-truong-hop-dat-khong-giay-to-sau-se-duoc-cap-so-do-nguoi-dan-nen-biet-de-tranh-bi-thiet-thoi-vz94885.html

Tin được quan tâm

Không có hộ chiếu (passport), chỉ cầm CCCD, công dân Việt Nam có thể đi nước ngoài nào?

Trong trường hợp muốn du lịch nước ngoài mà không làm hộ chiếu, bạn có thể đặt chân đến những quốc gia dưới đây:
Kiến thức 3 ngày, 14 giờ trước

Tỉnh giàu có bậc nhất Việt Nam trở thành nơi có nhiều thành phố nhất cả nước

Sau khi thành lập thêm một thành phố mới, tỉnh này đã có 5 thành phố, vươn lên trở thành tỉnh có nhiều thành phố...
Dòng sự kiện 3 ngày, 13 giờ trước

Quý tử của Hoa hậu Jennifer Phạm: 16 tuổi cao gần 1m9, thủ khoa trường ở Mỹ

Con trai của Hoa hậu Jennifer Phạm và Quang Dũng có ngoại hình lẫn học vấn khá xuất sắc.
Chuyện làng sao 2 ngày, 10 giờ trước

Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Diệc Phi khoe ảnh tốt nghiệp, ai mới là người xinh đẹp nhất?

Ngắm những bức hình cực hiếm của các mỹ nhân Hoa ngữ với bộ đồ tốt nghiệp xem ai trong số họ là người nổi...
Chuyện làng sao 2 ngày, 6 giờ trước

Tình hình hiện tại của bộ 3 sao 'Hoàn Châu Cách Cách' Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Phạm Băng Băng ra sao sau 26 năm phim ra mắt?

Bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách" của Quỳnh Dao đã giúp bộ ba nữ diễn viên gồm Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng...
Chuyện làng sao 2 ngày, 8 giờ trước

Phan Hiển khoe ảnh trẻ trâu của 12 năm trước, Khánh Thi nói một câu cực hài

Khánh Thi và Phan Hiển đã có màn tương tác cực hài hước trên mạng xã hội.
Chuyện làng sao 2 ngày, 4 giờ trước

Tin cùng mục

Tử vi 12 con giáp thứ 3 ngày 18/6/2024: Tuổi Mùi vô cùng may mắn, Tuất nên thận trọng

Xem tử vi thứ 3 ngày 18/6/2024 của 12 con giáp các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi...
Đời sống số 2 giờ, 46 phút trước

Bạn không thể mua loại nhà này cho dù nó có rẻ đến thế nào đi chăng nữa! Rủi ro quá cao và đã gây thiệt hại cho nhiều gia đình

Trong thị trường bất động sản, những loại nhà được trang trí bằng vật liệu rẻ tiền, thường vượt quá mức cho phép của các...
Kiến thức 2 giờ, 48 phút trước

Trắc nghiệm tâm lý: Ly rượu nào thu hút sự chú ý của bạn nhất? Điều bạn tiếc nuối nhất trong đời là gì?

Hãy cùng nhìn vào 4 bức ảnh dưới đây và lựa chọn một ly rượu mà bạn thấy đẹp nhất. Đáp án sẽ nói cho...
Đời sống số 3 giờ, 38 phút trước

Nghề siêu khó phục vụ giới nhà giàu: Lương khởi điểm trên 1 tỷ đồng, yêu cầu biết làm những gì?

Một học viện thành lập năm 1892 tại Anh chuyên đào tạo ra nhân lực phục vụ các gia đình quyền lực và giàu có....
Kiến thức 4 giờ, 57 phút trước

Khu công nghiệp mới gần 3000 tỉ đồng sắp được xây dựng nằm ở vị trí cụ thể nào tại Hà Nội?

Sau khi mở khu công nghiệp này, dự đoán sẽ giải quyết nhu cầu việc làm cho nhiều người, đặc biệt là nâng cao đời...
Kiến thức 4 giờ, 25 phút trước

Người đàn ông ở Nam Định nuôi móng tay dài hơn 1m: 2 - 3 ngày mới tắm một lần, không dám ngủ chung với vợ vì sợ gãy

Để bảo vệ bộ móng, cứ 2 - 3 ngày hoặc có khi một tuần ông Huyền mới tắm một lần. Vì sợ móng tay...
Tin trong ngày 4 giờ, 26 phút trước

Tin mới cập nhật

Diệp Lâm Anh tuyên bố mừng vì Xoài Non li hôn, chuyện gì đây?

Diệp Lâm Anh đã đăng tải dòng trạng thái đính chính chuyện bị nhiều trang bịa đặt phát ngôn.
Chuyện làng sao 13 phút trước

Vừa đầy tháng cặp song sinh, Phương Oanh bất ngờ tiết lộ Shark Bình muốn có thêm con?

Chia sẻ của Phương Oanh khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú.
Chuyện làng sao 15 phút trước

Dàn sao nam Anh Trai Say Hi bị 'dìm hàng' cực ác: Erik lộ nọng cằm hài hước, cỡ Song Luân cũng phải bó tay

Song Luân, Erik, Isaac cùng nhiều sao nam đã bị dìm hàng cực hài hước.
Chuyện làng sao 16 phút trước

Hương Tràm khoe ảnh tình tứ hết nấc bên bạn trai giấu mặt, còn 'đánh dấu chủ quyền' bằng cách này

Hình ảnh của Hương Tràm bên người đàn ông giấu mặt khiến cộng đồng không khỏi thích thú.
Chuyện làng sao 2 giờ, 44 phút trước

Bạn muốn hẹn hò: Chàng trai đáng thương hai lần đi hỏi cưới đều bị nhà gái khinh rẻ, đành ra về

Chàng trai lặng lại mấy giây khi kể về chuyện tình của bản thân. Anh từng trải qua hai mối tình, nhưng đều không có...
VIDEO 2 giờ, 47 phút trước

Cách nấu nước đậu xanh giải độc, thanh nhiệt ngày hè: Rất đơn giản, ai cũng có thể làm được

Với cách nấu nước đậu xanh giải độc, thanh nhiệt này, ai cũng có thể áp dụng, đặc biệt trong những ngày hè nắng nóng....
Chăm sóc sức khỏe 2 giờ, 48 phút trước

Phụ nữ sống không biết mệt mỏi có 3 kiểu sống này! Còn sướng hơn cả có tiền

Trong xã hội hiện đại đầy áp lực và căng thẳng, nhiều phụ nữ cảm thấy cuộc sống như một chuỗi ngày mệt mỏi không...
Tâm sự 2 giờ, 48 phút trước

Tại sao con gái Triệu Vy - Tiểu Tứ Nguyệt lại xuất sắc như vậy? Ngoại hình xinh đẹp và tài năng của cô gái 14 tuổi đều được tung lên mạng!

Sau 2 năm bí mật kết hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long, "mỹ nhân Hoàn Châu Cách Cách" Triệu Vy đã hạ sinh con...
Chuyện làng sao 4 giờ, 1 phút trước

Khoảng thời gian tốt nhất giữa bữa tối và giờ đi ngủ là bao nhiêu giờ? Tránh ngay khung giờ này nếu không muốn hứng đủ bệnh vào người

Mặc dù một số người còn trẻ nhưng cân nặng, lượng đường trong máu, huyết áp, … đều đã vượt quá tiêu chuẩn. Trên thực...
Chăm sóc sức khỏe 4 giờ, 1 phút trước

Nên hấp ngao trong bao lâu để có hương vị thơm ngon nhất? Nếu hấp quá lâu sẽ không ngon!

Nên hấp ngao trong bao lâu để có hương vị ngon nhất? Đây là một câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại ẩn chứa cả...
Địa chỉ ăn ngon 4 giờ, 1 phút trước