Danh mục

Những bộ phim 'kỳ lạ' của điện ảnh Việt

Tổng kết một vài bộ phim của Việt Nam năm 2013, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều điều gì lạ.
Toàn cảnh

30.01.2014

01.01.1970