Danh mục

Khi binh sĩ không dám xưng tên

Một đại úy tỏ ra nghiêm khắc khi nói chuyện với nhóm lính mới mà ông phải huấn luyện.

01.01.1970