Danh mục

Vận động viên khuyết tật Trịnh Công Luận: “Cứ đi, rồi sẽ tới”

Trong số các vận động viên khuyết tật tại TP.Hồ Chí Minh, Trịnh Công Luận có lẽ là cái tên hoàn hảo nhất để điền...
Môn khác

03.05.2011

01.01.1970