Danh mục

Tôi chưa bao giờ mang rác về nhà

Một ông giám đốc hỏi anh nhân viên: 'Anh có chắc là anh có thể làm ở bộ phận quản lý thiết bị chứ?'

01.01.1970