Danh mục

Soi gu thời trang của Rocker Nguyễn trong thời gian 'ở ẩn'

Không chỉ về nhan sắc mà phong cách thời trang của ca sĩ Rocker Nguyễn ngày càng thăng hạng theo thời gian.

01.01.1970