Danh mục

Sinh Tử tập 46: Hối lộ bất thành, Mai Hồng Vũ liệu có 'toang'?

Vũ lại đưa tiền hối lộ cho Thông và Khôi nhưng Thông nói rằng không cần, Khôi đẩy cục tiền cho Vũ nói: “Khi nào...

01.01.1970