Danh mục

Sinh Tử tập 31: Dân 'bắt' chủ tịch huyện làm con tin, Mai Hồng Vũ lập mưu kéo công an vào cuộc

“Cho một đám xã hội xăm trổ trà trộn vào trong đám dân để lảng vảng ở đó nắm tình hình. Nếu thấy tình hình...

01.01.1970