Danh mục

Số phận những người phụ nữ trong gia đình Tào Tháo

Chân Mật là một trong ba mỹ nhân đẹp nhất thời Tam quốc. Vẻ đẹp của nàng khiến chả cả hai cha con Tào Tháo...

01.01.1970