Danh mục

Dừng ngay việc nhổ lông mũi vì lý do quan trọng tới tính mạng

Lông mũi là một phần mà mẹ thiên nhiên tạo nên để ngăn chặn bụi bẩn vào mũi. Nếu lông mũi quá dài, tuyệt đối...
Khỏe đẹp

08.11.2016

Trùm ma túy khét tiếng bậc nhất Tam giác vàng

Khun Sa (1933-2007), biệt danh “Hoàng tử chết”, là trùm ma túy, vua buôn thuốc phiện trên một địa bàn rộng lớn ở vùng Tam...

01.01.1970