Danh mục

Người xưa có câu 'Không có tam tài thì phú quý không thịnh vượng': Tài vị nên đặt ở đâu thì phú quý mới dồi dào?

Trong phong thủy, Tài vị ám chỉ nơi có tài lộc dồi dào nhất trong nhà, thường nằm ở trung tâm hoặc phía nam của...
Phong thủy

26.05.2024

Phong Thủy quan trọng nhất trong gia đình là ở ba nơi này! Sau khi điều chỉnh, tiền đảm bảo sẽ đến!

Phong thủy ảnh hưởng đến tài lộc, sức khỏe, sự nghiệp,… của các thành viên trong gia đình, trong đó ai cũng quan tâm nhiều...
Phong thủy

05.03.2022

01.01.1970