Danh mục

Sao Việt 'đụng hàng' - ai mặc đẹp hơn? (P12)

Sao Việt đôi khi cùng mê mẩn những thiết kế khoe trọn dáng vóc hoàn hảo, đã vô tình 'mặc lại' trang phục của nhau....

Sao Việt 'đụng hàng' - ai mặc đẹp hơn? (P11)

Sao Việt đôi khi cùng mê mẩn những thiết kế khoe trọn dáng vóc hoàn hảo, đã vô tình 'mặc lại' trang phục của nhau....

Sao Việt 'đụng hàng' - ai mặc đẹp hơn? (P10)

Sao Việt đôi khi cùng mê mẩn những thiết kế khoe trọn dáng vóc hoàn hảo, đã vô tình 'mặc lại' trang phục của nhau....

Sao Việt 'đụng hàng' - ai mặc đẹp hơn? (P9)

Sao Việt đôi khi cùng mê mẩn những thiết kế khoe trọn dáng vóc hoàn hảo, đã vô tình 'mặc lại' trang phục của nhau....

Sao Việt 'đụng hàng' - ai mặc đẹp hơn? (P8)

Sao Việt đôi khi cùng mê mẩn những thiết kế khoe trọn dáng vóc hoàn hảo, đã vô tình 'mặc lại' trang phục của nhau....

Sao Việt 'đụng hàng' - ai mặc đẹp hơn? (P7)

Sao Việt đôi khi cùng mê mẩn với những thiết kế khoe trọn dáng vóc hoàn hảo, đã vô tình 'mặc lại' trang phục của...

Sao Việt 'đụng hàng' - ai mặc đẹp hơn? (P6)

Sao Việt đôi khi cùng mê mẩn với những thiết kế khoe trọn dáng vóc hoàn hảo, đã vô tình 'mặc lại' trang phục của...

Sao Việt 'đụng hàng' - ai mặc đẹp hơn? (P5)

Sao Việt đôi khi cùng mê mẩn với những thiết kế khoe trọn dáng vóc hoàn hảo, đã vô tình 'mặc lại' trang phục của...

Sao Việt 'đụng hàng' - ai mặc đẹp hơn? (P4)

(Ngoisao.vn) - Sao Việt đôi khi cùng mê mẩn với những thiết kế khoe trọn dáng vóc hoàn hảo, đã vô tình "mặc lại" trang...

Sao Việt 'đụng hàng' - ai mặc đẹp hơn? (P3)

(Ngoisao.vn) - Sao Việt đôi khi cùng mê mẩn với những thiết kế khoe trọn dáng vóc hoàn hảo, đã vô tình "mặc lại" trang...

Sao Việt 'đụng hàng' - ai mặc đẹp hơn (P2)?

(Ngoisao.vn) - Cùng mê mẩn với những thiết kế khoe trọn dáng vóc hoàn hảo, không ít người đẹp Việt đã vô tình "mặc lại"...

Mỹ nhân Âu - Á đồng loạt "mượn váy" đi sự kiện

(Ngoisao.vn) - Dù cách nhau cả nửa trái đất nhưng rất nhiều mỹ nhân đã không ngại "mặc chung" hay "mượn váy" của nhau. Cùng...

01.01.1970