Danh mục

Vị Hoàng hậu Trung Hoa cổ đại 'đẹp tựa báu vật', bị 6 vị Hoàng đế chiếm giữ suốt 60 năm, cuối đời vẫn bị tranh giành chỉ vì quá tài sắc

Có vô số mỹ nhân ở Trung Hoa cổ đại nổi tiếng đẹp "nghiêng nước khuynh thành". Nhưng có một người đẹp mà sử sách...
Kiến thức

16.11.2023

Tại sao phụ nữ trong nhà thổ cổ đại phải tiếp nhiều khách nhưng hiếm khi mang thai? Trí tuệ người xưa thật đáng khâm phục!

Sinh con, làm mẹ là thiên chức trời ban cho người phụ nữ. Tuy nhiên vào thời phong kiến, gái lầu xanh không muốn có...
Kiến thức

28.08.2022

01.01.1970