Danh mục

Đổi đời nhờ 'siêu vòng 3'

Patricia Supawmn Washington (31 tuổi), nữ công nhân da màu người Mỹ đã đổi đời nhờ vòng 3 ngoại cỡ 127cm.
VIDEO

25.06.2015

01.01.1970