Danh mục

Ông Nguyễn Văn Tốn mất chức TGĐ Công ty nước sạch sông Đà

Sau sự cố nước sạch sông Đà bị nhiễm dầu thải khiến cho nhiều hộ dân ở Hà Nội mất nước, ông Nguyễn Văn Tốn...

01.01.1970