Danh mục

Nguồn của sông Hoàng Hà cuối cùng đã được tìm thấy, nó chỉ có kích thước bằng cái bát, vậy tại sao không thể đến gần đó?

Hoàng Hà là con sông dài thứ hai châu Á xếp sau sông Trường Giang, với chiều dài 5.464 km sông Hoàng Hà xếp thứ...
Kiến thức

17.10.2020

01.01.1970