Danh mục

Từ nay: Xây nhà ở mà phạm 4 lỗi này bị phạt lên tới 120 triệu đồng và bắt buộc phải tháo dỡ

Theo quy định, nếu người dân xây nhà mà phạm phải những lỗi dưới đây sẽ bắt buộc phải tháo dỡ và xử phạt nặng,...
Kiến thức

02.04.2024

01.01.1970