Danh mục

Đều gả cho Khang Hi, tỷ tỷ được phong làm Hoàng hậu và nàng trở thành Quý phi đặc biệt nhất của triều đại nhà Thanh

Sau khi tỷ tỷ qua đời, muội muội thay tỷ tỷ tiến cung hầu hạ Hoàng thượng. Tuy nhiên, sau khi nàng qua đời còn...

Vị thái giám nhân từ nhất trong lịch sử Trung Hoa, cố tình đọc sai một chữ trong thánh chỉ, cứu lại được hơn cả nghìn mạng người

Thái giám cũng không nhất định đều là người xấu, ích kỷ và nhỏ nhen chỉ biết nghĩ đến mình. Trong lịch sử Trung Quốc...

01.01.1970