Danh mục

Tại sao phụ nữ trong nhà thổ cổ đại phải tiếp nhiều khách nhưng hiếm khi mang thai? Trí tuệ người xưa thật đáng khâm phục!

Sinh con, làm mẹ là thiên chức trời ban cho người phụ nữ. Tuy nhiên vào thời phong kiến, gái lầu xanh không muốn có...
Kiến thức

28.08.2022

01.01.1970