Danh mục

Hệ thống y tế quá tải, Ý cho 10.000 sinh viên y khoa tốt nghiệp sớm để tham gia chiến dịch

Cùng với sự khủng khoảng trang thiết bị thì nhân lực thiếu cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến dịch bệnh tại Ý trở nên...

01.01.1970