Danh mục

Hương Tràm vừa mừng vừa lo khi biết fan ruột xăm hình giống mình

'Tràm lo mọi người sẽ nhìn vào và nói các bạn là fans cuồng, không lo cuộc sống đuổi theo những thứ vô ích', ca...

01.01.1970