Danh mục

Bắt đầu kể từ ngày 01/07/2024, những đối tượng đặc biệt này sẽ hưởng mức lương hưu cao hơn hẳn

Sau cải cách tiền lương 01/07/2024, sẽ có 3 đối tượng được hưởng mức lương hưu cao hơn hẳn so với trước.
Kiến thức

21.04.2024

Tin vui, đây là đối tượng được điều chỉnh lương hưu cao hơn kể từ 1/7/2024

Đến tháng 7/ 2024, 3 đối tượng sau sẽ nằm trong diện tăng lương hưu cao hơn, đọc để nắm được quyền lợi.
Kiến thức

01.04.2024

01.01.1970