Danh mục

Tại sao không ai muốn kết hôn với các cung nữ thời xưa sau khi họ bị đuổi khỏi cung?

Đa số các cung nữ sau khi vào cung đều mong mình được Hoàng thượng để mắt tới, có cơ hội trở thành Phi Tần....
Kiến thức

14.10.2021

01.01.1970