Danh mục

Người xưa có câu: ‘Cửa trước không đốt đèn, sân sau không sáng sủa’, câu này có ý nghĩa như thế nào?

Cổ nhân dạy “Cửa trước không đốt đèn, sân sau không sáng sủa”. Câu tục ngữ tưởng như rất đơn giản, rất bình thường nhưng...
Kiến thức

07.09.2022

01.01.1970