Danh mục

Cổ nhân muốn giết hoàng đế, vậy tại sao không hạ độc đồ ăn? Không phải không muốn mà là hoàn toàn không thể

Thời cổ đại, đó là chế độ phong kiến ​​tập trung quyền lực, quyền lực triều đình là tối cao.
Kiến thức

22.06.2021

01.01.1970