Danh mục

Bón 3 loại “thuốc” này vào đất thì cây hoa sẽ không héo úa hay vàng lá, hoa lá sẽ phát triển tươi tốt trong mùa đông

Những người làm vườn thường cho đất ăn ba loại thuốc sau: aspirin, sắt sulfat và rượu thuốc, những thứ có thể giúp hoa sống...
Làm sao

09.01.2022

01.01.1970