Danh mục

Sao Mai Lê Nhung: 'Tôi nhận được nhiều lời mời biểu diễn hơn sau khi đoạt Á quân'

'Tôi nhận được nhiều lời mời biểu diễn hơn, tuy nhiên, cá nhân tôi rất ý thức được công việc của mình' - Á quân...

01.01.1970