Quay lại | Xem phiên bản web
Kim Soo Hyun bị chê "mặt lạnh cứng đờ" không cảm xúc ở Việt Nam
Kim Soo Hyun bị chê "mặt lạnh cứng đờ" không cảm xúc ở Việt Nam